Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Jámy, sila, pece

Intenzivně využívané sídliště kultury s lineární keramikou v Kolíně. Foto Martin Gojda.

Intenzivně využívané sídliště kultury s lineární keramikou v Kolíně. Foto Martin Gojda.

Doba kopáčů jam – tak se někdy mluví o neolitu, který zanechal v terénu takové množství stop v podobě zahloubených objektů, které nemá v předchozím a často ani následném vývoji obdoby. Jistě i antropogenní aktivity v předneolitickém období se nějakým způsobem „zapsaly do země“, dlouhý časový odstup a geologické změny terénu nám však často znemožňují tyto zprávy najít a správně číst a interpretovat.

Zásobní jáma kultury s vypíchanou keramikou (Kolín).
Zásobní jáma kultury s vypíchanou keramikou (Kolín).

Většina jam, která se na neolitických sídlištích zachovala, nevznikala primárně jako prostá díra v zemi, ale byla důsledkem konkrétní činnosti – kůlové jamky a dlouhé žlábky jsou negativním otiskem konstrukce domu, stavební jámy poskytly materiál na omazání stěn domu, hliníky (tedy velké jámy a soujámí) sloužily dlouhodobě jako zdroj hlíny pro nejrůznější účely. Výplně těchto jam jsou neocenitelným zdrojem informací o životě lidí na konkrétním sídlišti, o prostorovém rozčlenění jejich aktivit i o rozdílech mezi jednotlivými domy či areály.

Některé jámy, které se vyskytují na neolitických sídlištích, jsou označovány jako zásobní objekty a byly zřejmě vyhloubeny speciálně k ukládání zásob. Uložení do podzemních prostorů bylo využíváno kvůli udržení vhodné teploty a vlhkosti pro různé druhy potravy, konkrétní tvary jam se zúženým dobře utěsnitelným hrdlem pak sloužily rolníkům k uchování osiva na další sezonu a označujeme je jako sila. V případě sil tak dlouhodobá stabilita stěn, izolace zaručila ochranu uložených zásob a vhodné klimatické podmínky pro zachování klíčivosti.

Předpokládaný model pícky z Bylan. Může jít ovšem o znázornění jiného stavebního objektu, který dosud nebyl terénním výzkumem objeven.

Předpokládaný model pícky z Bylan. Může jít ovšem o znázornění jiného stavebního objektu, který dosud nebyl terénním výzkumem objeven.

Pec se zbytkem kopule z Bylan. K čemu přesně tato otopná zařízení sloužila, není jasné. Pravděpodobně to byla multifunkční zařízení využívaná, jak k pečení potravin, tak i jiným výrobním procesům.

Pec se zbytkem kopule z Bylan. K čemu přesně tato otopná zařízení sloužila, není jasné. Pravděpodobně to byla multifunkční zařízení využívaná, jak k pečení potravin, tak i jiným výrobním procesům.

Chcete se dozvědět víc?

  • Šumberová, R. 1996. Neolithic underground storage features. Památky Archeologické 87: 61–103.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.