Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Mobilní aplikace

Průvodce po neolitické krajině v Bylanech

Aplikace obsahuje celkem 9 zastávek rozmístěných po širším okolí Bylan tak, aby byly zachyceny hlavní objekty a části osídlení tehdejší neolitické krajiny. Návštěvník má možnost se prostřednictvím aplikace samostatně orientovat, kdy je mu k dispozici mapa s vyznačením jednotlivých zastávek včetně jeho aktuální polohy a získávat o jednotlivých point of interest základní textové a obrazové informace.

Všechny zobrazované 3D rekonstrukce byly zrekonstruovány dle dokumentace a výsledků archeologického výzkumu, který zde probíhal po dobu takřka půl století od 50. let 20. století. Zájmová část krajiny pak byla vymodelována na podkladě dat laserového skenování a dané objekty byly georeferencovány a zasazeny tak do ní přesně v místech, de původně tyto konstrukce stály. Návštěvník tak má příležitost skrze display svého přístroje spatřit různé fáze vývoje neolitického sídliště v Bylanech, nedaleký rondel, pohřebiště v Miskovicích nebo podobu tehdejší kulturní krajiny.

Aplikaci je možné si stáhnout zde.

 

 

Virtuální prohlídka neolitického sídliště ve Vinoři

Během roku 2014 provedl Archeologický Ústav AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný výzkum v Praze – Vinoři, kde se podařilo odkrýt pozůstatky části přes 7.000 let staré osady lidu kultury s lineární keramikou. Na základě plánů a výsledků archeologického výzkumu byla zhotovena 3D rekonstrukce této neolitické vesnice, kterou si lze v aplikaci prohlédnout ve virtuální realitě.

Aplikaci je možné stáhnout zde.

 

Neolitické artefakty z Bylan v rozšířené realitě

Veškeré 3D modely artefaktů z Bylan u Kutné Hory, které jsou součástí virtuálního muzea, si lze po stáhnutí aplikace Sketchfab prohlédnout i ve virtuální a rozšířené realitě.

Aplikaci si je možné stáhnout zde (OS Android) nebo zde (iOS).

Databanku 3D modelů virtuálního muzea na Sketchfabu naleznete zde.

 

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.