Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

ArcGis mapa

Neolitický sídelní areál Bylany je publikován ve formě interaktivní mapy zde: http://gisbylany.arup.cas.cz/GIS-Bylany.

Plocha A

Sekce A

Plocha B

Sekce B byla zkoumána v letech 1958 – 1961. V roce 2004 na tuto plochu navázal záchranný výzkum vyvolaný záměrem stavby rodinných domků. Protože v jeho průběhu nebyly objeveny žádné půdorysy domů, je pravděpodobné, že osídlení směrem k vodnímu toku dále nepokračuje.

Plocha F

Osídlení na ploše F pohází z celkem 10 fází. Prvních 8 fází je bezprostředně po sobě následných a je datováno do období staršího stupně LBK (phases 1-8). Po té se osídlení přesunulo na plochu A a k návratu na plochu F došlo až v období středního stupně LBK (phases 14-15).

Rondely

V ploše Bylany 4 bylo geofyzikální a leteckou prospekcí objeveno vícenásobné kruhové ohrazení. V 90. letech byly provedeny vykopávky v oblasti jižního a západního vchodu do centrálního kruhu. Bylo zjištěno, že před stavbou kruhu zde existovalo osídlení LBK i STK včetně domů. Samotné ohrazení patří do období kultury STK.

Plocha M

Sekce Miskovice 2. Z období kultury LBK zde byly objeveny 3 půdorysy domů, které ale pocházejí ze 3 fází osídlení následujících po sobě. V jednom časovém horizontu proto existoval vždy pouze jeden dům. V následujícím období kultury STK v tomto areálu vzniklo pohřebiště s pohřby žárovými i kostrovými.

 

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.