Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Nabta Playa – kamenné kalendárium?

Nabta Playa je důležitá neolitická lokalita v oblasti egyptské Núbie, zkoumaná od r. 1973, leží 30 km severně od dnešních egyptsko-súdánských hranic. Kromě poměrně rozsáhlého rozplánovaného osídlení sezónního charakteru z období kolem 7. tis. př. n. l. a několika studen, zde byly nalezeny unikátní útvary z opracovaných kamenů. Právě tyto objekty na území dlouhém až 2,5 km jsou předmětem dlouhodobého zájmu odborníků, zkoumajících matematické a astronomické znalosti dávných kultur.

Důmyslná „kalendária“ dávných kultur přitahují pozornost badatelů i široké veřejnosti. Struktura z Nabta Playa je jedním z nejznámějších objektů tohoto typu na světě. Podle některých badatelů jsou vstupy okrouhlého objektu z opracovaných kamenů orientovány k polohám slunce v době letního slunovratu. Převzato z Krejčí – Suková 2008, 11.
Důmyslná „kalendária“ dávných kultur přitahují pozornost badatelů i široké veřejnosti. Struktura z Nabta Playa je jedním z nejznámějších objektů tohoto typu na světě. Podle některých badatelů jsou vstupy okrouhlého objektu z opracovaných kamenů orientovány k polohám slunce v době letního slunovratu. Převzato z Krejčí – Suková 2008, 11.

Zřejmě se jednalo o dobře organizovanou skupinu lidí (pastevců), jež se z různých regionů scházela při sezónních příležitostech. Stopy kultovních aktivit jsou zde evidovány už od poč. 6. tis. př. n. l. ve formě rituálních pohřbů dobytka. Do následujícího tisíciletí jsou datovány skupiny objektů, počínaje tzv. tumuly na severu, dále samostatně stojící kameny, linie kamenů a nakonec kamenné kruhy (tzv. kromlechy) na písčitých návrších na jižní straně. Dva kamenné kruhy byly od sebe vzdálené cca 500 m. Existují dvě základní skupiny interpretací. Pro první je důležité prostorové uspořádání kamenů a orientace vůči vesmírným tělesům, zatímco pro druhou skupinu je hlavní důkaz organizované činnosti jednou či více vůdčími osobami.

Pro velký zájem odborníků i veřejnosti byla vytvořena kopie kamenného kruhu z Nabta Playa v okolí Núbijského muzea v Asuánu. Foto Lenka Varadzinová-Suková 2009.
Pro velký zájem odborníků i veřejnosti byla vytvořena kopie kamenného kruhu z Nabta Playa v okolí Núbijského muzea v Asuánu. Foto Lenka Varadzinová-Suková 2009.

Chcete se dozvědět víc?

  • Schild, R. – Wendorf, F. 2004: The Megaliths of Nabta Playa. Focus on Archaeology – Mysteries of the South Western Desert No. 1 (1), 10-15; Malville, J. McK. – Schild, R. – Wendorf, F. – Brenmer, R. 2007: Astronomy of Nabta Playa. African Skies/Cieux Africains 11, 2-7.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.