Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Artefakty

Artefakt člověkem vytvořený a člověka zobrazující – část obličejové nádoby z Kolína (mladší fáze kultury s vypíchanou keramikou). Foto O. Kačerovský.

Artefakt člověkem vytvořený a člověka zobrazující – část obličejové nádoby z Kolína (mladší fáze kultury s vypíchanou keramikou). Foto O. Kačerovský.

Artefakty v nejširším pojetí jsou cokoliv, co bylo vytvořeno člověkem, tedy i kulturní krajina, sídla, hroby apod. Jedna z posledních obecných definic považuje artefakty za základ lidského světa, který byl vytvořen jako artefakty nebo jejich prostřednictvím, včetně událostí, institucí a symbolů. Artefakt je v tomto pojetí něco, co vyčleňuje člověka z přírody, základní element tvořící nerozlučnou dvojici s člověkem, výsledek tvůrčí činnosti, jímž lidé humanizují svět.

V nejužším smyslu slova, jak jsou nejčastěji v archeologickém bádání artefakty chápány, jsou to předměty vyrobené člověkem. A právě těmto lidským výrobkům – mobilním artefaktům, které neolitická společnost znala a produkovala a které se na neolitických sídlištích nejčastěji zachovaly, je již po několik staletí věnována pozornost archeologického bádání.

Ve virtuální galerii fungující na bázi herních enginů je vystaveno na 30 archeologických nálezů z Bylan u Kutné Hory, které byly za pomocí 3D skenování a vloženy do virtuálního prostředí.
Ve virtuální galerii fungující na bázi herních enginů je vystaveno na 30 archeologických nálezů z Bylan u Kutné Hory, které byly za pomocí 3D skenování a vloženy do virtuálního prostředí.

Chcete se dozvědět víc?

  • Neustupný, E. 2010. Teorie archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk.
  • Pavlů, I. 2010. Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.