Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Spálená těla mrtvých zemědělců - Kralice na Hané

Spálená těla mrtvých zemědělců - Kralice na Hané

Kostrový hrob (č. 40/05) ženy ve věku 25-40 let v Kralicích na Hané s přídavkem nádobky zdobené lineárně rytým ornamentem a zlomkem zrnotěrky pod levým spánkem. Foto Miroslav Šmíd, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., pracoviště Prostějov.

Kostrový hrob (č. 40/05) ženy ve věku 25-40 let v Kralicích na Hané s přídavkem nádobky zdobené lineárně rytým ornamentem a zlomkem zrnotěrky pod levým spánkem. Foto Miroslav Šmíd, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., pracoviště Prostějov.

Nedávný objev pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Hané způsobil v odborných kruzích senzaci. Už samotný nález nekropole z tohoto období je důležitý (na Moravě jich je několik, ale v Čechách chybí zcela), ale zásadní je hlavně to, že se zde kromě kostrových vyskytují hlavně pohřby se spálenými ostatky. Žárový ritus ale není novým fenoménem neolitu – ojediněle se objevuje už v paleolitu, o něco častěji v mezolitu.

Žárový hrob (č. 28/06) dospělého jedince se v terénu jevil jako tmavší skvrna s několika zlomky spálených kostí, fragmentů keramických nádobek a částí přelomeného kopytovitého klínu. Foto Miroslav Šmíd, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., pracoviště Prostějov.
Žárový hrob (č. 28/06) dospělého jedince se v terénu jevil jako tmavší skvrna s několika zlomky spálených kostí, fragmentů keramických nádobek a částí přelomeného kopytovitého klínu. Foto Miroslav Šmíd, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., pracoviště Prostějov.

Pohřební areál v Kralicích se nachází na severním okraji sídliště, které kontinuálně fungovalo od počátku neolitu až do závěru kultury s lineární keramikou (šárecký stupeň). Prozkoumáno zde bylo téměř 80 hrobů, z čehož 69 jich je žárových, s tím, že nekropole musela dosahovat ještě větších rozměrů. V kralických kostrových hrobech se objevují milodary v podobě jedné keramické nádoby nebo kopytovitého klínu. Žárové na tom s milodary jsou podobně, někdy jsou i zcela prázdné. Přítomnost kopytovitých klínů se obvykle váže na hroby mužské, keramika je pohlavně neutrální. Nezdá se proto, že by společnost byla nějak výrazně stratifikovaná. V hrobech se vyskytovalo i červené barvivo – důvody mohly být různé – od symbolické roviny, přes zkrášlování zemřelého po medicínskou praktiku. Barvivo spolu s procesem spalování svědčí o abstraktním myšlení společnosti a dualistickém pojetí těla a duše. Oheň je obvykle chápán jako osvobozující či očistný prostředek spojený zřejmě s vírou v posmrtný život.

Ryze materiální ani prostorový obecně platný vzorec hrobů na neolitických nekropolích nenaznačuje existenci nějaké normy či pravidla pro volbu pohřebního ritu. Díky situaci v Kralicích byly zpochybněny domněnky o vývoji ritu kostrového v žárový v rámci evolučního vývoje kultury s lineární keramikou v kulturu s vypíchanou keramikou.

 

Chcete se dozvědět víc?

  • Farruggia, J.-P. 2002. Une crise majeure de la civilisation du Néolithique Danubien des années 5100 avant notre ére – A major crisis in the Danubian Neolithic at the end of the 6th millennium BC. Archeologické rozhledy 54: 44–98.
  • Květina, P. 2004. Mocní muži a sociální identita jednotlivců – prostorová analýza pohřebiště LnK ve Vedrovicích. Archeologické rozhledy 56 (2): 383–392.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.