Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Čas jejich životů

Diverzifikované pojetí uplývajícího času Fernanda Braudela je dobrým způsobem, jak proniknout ke společnostem bez psané historie. Zopakujme, že chceme-li mluvit o vztahu historie a minulosti bez písma, musíme opustit představu skládání příběhů na základě událostí. A musíme se přestat pohybovat pouze na poli čistě historických věd. Antropologie, sociologie a archeologie jsou obory, které skrze vlastní metody nahlížejí do lidské minulosti. Kromě toho jsou také schopny důraznější reflexe různorodosti lidské kultury vzhledem k současným trendům postmoderního světa.

V kontinentální Evropě a anglosaském světě vzniklo rozdílné pojetí studia člověka. V anglosaském světě je sice jasný rozdíl mezi psanou a nepsanou minulostí, ale obory pronikající do hloubky předliterárních společností tvoří semknutou skupinu obecně označovanou jako antropologie. Kromě fyzické, kulturní a lingvistické antropologie do této skupiny patří také archeologie. Kooperace těchto jednotlivých složek vede k poznání v rámci úplně jiného teoretického rámce než v případě historie. Oproti tomu v Evropě existují výše jmenované obory samostatně, rozvíjejí svou vlastní teorii a metodu a komunikují navzájem jen okrajově.

Již zmiňovaná francouzská historická škola se zajímala o studium dlouhodobých kulturních vzorců, mezi které patří obživa, ekonomie, obchod, bydlení (včetně rezidenční stability či mobility), rodina a příbuzenské vztahy, sociální hierarchie a její prostupnost, víra oficiální a ta skrytá v lidových zvycích. Odhalování původních zmizelých struktur tak přestalo být jedinečným cílem antropologického vědního okruhu, ale stalo se (nebo by mělo být) i součástí historie. Jakkoliv se nám teď rozdíl mezi strukturou a událostí může zdát jednoznačný, v historické a kulturní perspektivě je odlišování jednoho od druhého obtížné. Nejde přitom o věc abstraktní, protože chybný úsudek směrem k jednomu nebo druhému může mít osudový vývoj pro čas následující bezprostředně i v dlouhodobém horizontu.

Na Blízkém východě vede kombinace využívání nepálených cihel a odlišná koncepce zacházení s domácím odpadem k trvalému nárůstu povrchu sídliště.

O jiném vnímání plynoucího času u archaických společností svědčí i nezájem nebo neschopnost dohlédnout budoucí následky běžného chování. Na Blízkém východě vede kombinace využívání nepálených cihel a odlišná koncepce zacházení s domácím odpadem k trvalému nárůstu povrchu sídliště. Za těchto podmínek se mohou spodní části existujících staveb octnout pod nánosy sedimentu. Foto Jaroslav Řídký, Turecko.

 

Chcete se dozvědět víc?

  • Lenderová, M. 2007. Kulturní dějiny? Kulturní dějiny! Theatrum historiae 2:7-26.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.