Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Rarámuri – mobilní zemědělci

Zajímavou kombinaci zemědělské a nomádské ekonomiky založené na sezónních migracích vytvořila společnost Rarámuri (Tarahumara) na severozápadě Mexika, jejíž sídelní vzorec studovala archeoložka Marta Graham.

Agro-pastorální komunita se nejméně dvakrát ročně přesouvala z letních (údolí) do zimních sídel (vyšší polohy). Každá rodina vlastnila dva až tři domy v odlišných ekologických zónách, které obývala v různých ročních obdobích. Hlavním obydlím byl letní dům, kde žili většinu roku. Naopak zimní dům byl obýván sezónně po dobu asi dvou až tří měsíců. Nacházel se pod skalním převisem či na jiném chráněném místě. Třetím typem obydlí byl zemědělský dům na poli, který byl využíván jen pár dní či týdnů v několika intervalech roku. Na rozdíl od letního a zimního domu ho nemusela vlastnit každá domácnost. Vzhledem k častému stěhování nevytvářeli Rarámuri stabilní areály aktivit, naopak si osvojili jakési flexibilní užívání prostoru.

Evidence předmětů v jednotlivých sezónních příbytcích Rarámuri. Modře podbarvené položky jsou přenášeny mezi domy. Šipky indikují směry transportu. Podle Graham 1993, 35.

Při sezónním přesunu se ponechávala naprostá většina domácího vybavení v domech – každá rodina předměty pro přípravu jídla a vaření vlastnila dvojmo. Zásoby potravin a osiva byly uskladněny jen na jednom místě, a to buď v hlavním (letním) či zemědělském domě. Adekvátní množství se proto spolu s předměty osobní potřeby přenášelo z jednoho domu do druhého.

Čas od času došli obyvatelé k rozhodnutí stavbu trvale opustit. Důvody mohly být různé. Pokud byl dům trvale opuštěn, lidé si odnášeli užitečné věci s sebou. Ty poškozené a opotřebené, příp. těžké a postradatelné (ruční spodní mlýny, ohrádky pro slepice ad.) byly ale ponechány na místě.

Interiér hlavního domu Rarámuri po sezónním opuštění v zimě 1988. Prostor A byl zbudovaný z těsně přiléhajících kmenů, prostor B byl vyvýšený asi o 1,5m kvůli lepšímu přístupu světla. Prostor normálně určený pro konkrétní aktivity (postele a okolí kamen) sloužil v opuštěné stavbě k uskladnění věcí. Nádobí bylo obvykle ponecháno obrácené dnem vzhůru.

 

Chcete se dozvědět víc?

  • Graham, M. 1993. Settlement organization and resident variability among the Rarámuri. In Abandonment of settlements and regions : ethnoarchaeological and archaeological approaches, eds. C. Cameron, and S. Tomka, 25-42. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.