Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Longue durée – Čas dlouhého trvání

Longue durée – Čas dlouhého trvání

Člověku nejvzdálenější chronologickou úrovní v Braudelově pojetí je geografický čas, odrážející především environmentální podmínky. V jejich měřítku se historie posouvá pomalu a mění se sotva postřehnutelně v cyklech, které se po určitých intervalech opakují. Změny spojené s pohybem geografického času jsou sice pozvolné, ale o to drtivější. Jedinec ani jeho společnost nemají potenciál plynoucí tok geografického času sledovat a hlavně vnímat jeho kauzalitu. „Lidská paměť je krátká a nezabere mnoho generací, abychom zapomněli i na významné události...“ (Berglund 2010). Tento problém ovšem mívá fatální následky, které předurčují kolapsy komunit, států i celých impérií.

 

Chcete se dozvědět víc?

  • Berglund, J. 2010. Did the Medieval Norse Society in Greenland Really Fail? In Questioning collapse: human resilience, ecological vulnerability, and the aftermath of empire, eds. P. A. McAnany, and N. Yoffee, 45-70. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.