Archeologické 3D virtuální muzeum
jazykové mutace CS EN

Tábor nomádů v modrém

Nejvyšší kastou v rámci tuarežské společnosti byla válečnická aristokracie. Právě tito modří bojovníci na velbloudech se stali ikonickým obrazem pouštních domádů. Ilustrace Petr Modlitba.

U nomádů je velice obtížné sledovat nějaké konkrétní vzory sídelního chování. Jedním z takových pokusů je výjimečná etnoarcheologická studie S. Smithové věnovaná Tuaregům (Kel Tamasheq) ze sahelské oblasti. Tato pastevecká populace je zajímavá nejen svým kočovným životním stylem, ale i rigidní společenskou hierarchií, která se odráží také ve struktuře táborů. Dlouhodobé pozorování umožnilo vytvořit modelovou charakteristiku jejich sídliště.

Každý klan Tuaregů byl tvořen několika rodinnými skupinami vedenými svými náčelníky. Více klanů vytvářelo politickou konfederaci zvanou kel, v jehož čele stál nejvyšší náčelník amenokal. Tábory pohyblivých Tuaregů byly krátkodobé a jejich umístění se řídilo dosahem vodního zdroje. Stanová ležení měly mimořádný velikostní rozptyl s 10 až více než 100 obyvateli.

Společnost byla tradičně rozdělena na několik navzájem uzavřených dědičných kast. Nejvyšší postavení měla nepočetná vrstva urozené válečnické aristokracie, která se historicky věnovala loupeživým nájezdům na cizí stáda a také organizaci dálkového karavanního obchodu. Druhou nejvyšší kastou byli svobodní vazalové aristokracie, bojovníci a pastevci. Mezi níže postavené patřily klientské kasty – řemeslníci a opraváři všeho druhu, zabývající se také uměním (hudbou, poezií a vyprávěním příběhů). K nižší třídě patřila též v historické době konstituovaná kasta islámských duchovních, kteří měli nicméně ve společnosti poměrně značný vliv. Další podřízenou vrstvou byla kasta rolníků, obdělávající půdu svých pánů. Nejnižší kastu tvořili nesvobodní otroci.

Konkrétní prostorová struktura tábora Tuarégů záležela na tom, kolik z výše jmenovaných sociálních kast bylo aktuálně přítomno. Stany se na místě seskupovaly podle neprostupných sociálních kategorií, každá z kast měla vymezená a naopak i zakázaná místa. Tábory měly vždy tvar zhruba půlměsícovitý nebo do ”U” s velbloudy uvnitř a ostatními zvířaty vně (krávy, ovce, kozy). Delší osa tábora byla vždy orientována v ose sever-jih. Podle Susan Smithové by podobné hierarchizované tábořiště nezanechalo příliš zřetelnou archeologickou stopu – snad jen kumulace odlišného odpadu by mohla naznačit sociální uspořádání.

Velbloudi tvoří neoddělitelnou součást života pouštních nomádů. U Tuaregů byli původně jejich vlastníky výhradně domorodí aristokraté, ale později se majiteli stávali i níže postavení vazalové. Foto Viktor Černý, Čad 2003.

Plán tábora tuarežské populace Kel Tamasheq. Prostorová distribuce obydlí odlišných sociálních kast se řídí přísnými pravidly. Totéž se týká umístění jednotlivých druhů chovaných zvířat. Podle Smith 1978.

Chcete se dozvědět víc?

  • Bernus, E. 1990. Dates, Dromedaries and Drought: Diversification in Tuareg Pastoral Systems. In The world of pastoralism: herding systems in comparative perspective, eds. J. G. Galaty, and D. L. Johnson, 149-176. London: Belhaven Press.
  • Prasse, K.-G. 1995. The Tuaregs. The blue people. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
  • Rasmussen, J. S. 1992. Ritual Specialists, Ambiguity and Power in Tuareg Society. Man. New Series 27 (1):105-128.
  • Smith, E. S. 1978. The environmental adaptation of nomads in the west African Sahel: key to understanding prehistoric pastoralists. In The Nomadic Alternative: Modes and Models of Interaction in the African-Asian Deserts and Steppes, ed. W. Weissleder, 75-96. Hague: Mounton Publishers.

 

 

Anotace

Pavlů, I. 2010: Činnosti na neolitickém sídlišti Bylany. Activities on a Neolithic Site of Bylany. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Childe, V. G. 1957: The dawn of European civilisation. London: Routledge and Kegan (1925: The dawn of European civilisation. London: Kegan Paul).

Campana, S. – Remondino, F. 2008: Fast and Detailed Digital Documentation of Archaeological Excavations and Heritage Artifacts. In: A. Posluschny – K. Lambers – I. Herzog eds., Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Berlin, Germany, April 2–6, 2007, Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 36–42.

 

Anderson, E. F. – McLoughlin, L. – Liarokapis, F. – Peters, Ch. – Petridis, P. – de Freitas, S. 2009: Serious Games in Cultural Heritage. The 10th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST – State of the Art Report, Aire-la-Ville, 29–48.

Květina, P. – Končelová, M. 2013a: From punch cards to virtual space. Changing the concept of archaeological
heritage management in the digital age. In: P. F. Biehl – Ch. Prescott eds., Heritage in the
Context of Globalization. Europe and the Americas, New York: Springer, 95–102.

Autor. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.